Telefon
02921-51323
Kontakt

Dokumente

Prüfbericht EP 20/07/0636
Eignungsprüfung an Recycling-Material 0/45 mm (Betonbruch 0/45 mm) gemäß TL G SoB-StB /1/ und Gem. RdErl. /2/.

Ergebnismitteilung E 20/08/0736-1
Recyclingmaterial 0/60 mm (Ziegelbruch)

Prüfbericht-Nr: B2013087
gebrochener Bauschutt (RC-Material)