Telefon
02921-51323
Kontakt

Dokumente

Prüfbericht B2315316
gebrochenes RC-Material bunt 0/45

Prüfbericht B2315315
gebrochenes RC-Material bunt 0/45

Prüfbericht B232541
gebrochenes RC-Material bunt 0/45

Prüfbericht B227886
gebrochenes RC-Material bunt 0/45

Prüfbericht B2120823
gebrochenes RC-Material bunt 0/45

Prüfbericht B218774
gebrochenes RC-Material bunt 0/45

Prüfbericht B214495
gebrochenes RC-Material bunt 0/45

Prüfbericht EQ103520420 Lohner Klei
gebrochenes Beton Material 0/45

Prüfbericht EP 20/07/0636
Eignungsprüfung an Recycling-Material 0/45 mm (Betonbruch 0/45 mm) gemäß TL G SoB-StB /1/ und Gem. RdErl. /2/.

Ergebnismitteilung E 20/08/0736-1
Recyclingmaterial 0/60 mm (Ziegelbruch)

Prüfbericht-Nr: B2013087
gebrochener Bauschutt (RC-Material)

Prüfbericht B2116086
gebrochenes RC-Material bunt 0/45

Prüfbericht B218774
gebrochenes RC-Material bunt 0/45

Prüfbericht B214495
gebrochenes RC-Material bunt 0/45

Prüfbericht EQ103520420 Lohner Klei
gebrochenes Beton Material 0/45

Prüfbericht EP 20/07/0636
Eignungsprüfung an Recycling-Material 0/45 mm (Betonbruch 0/45 mm) gemäß TL G SoB-StB /1/ und Gem. RdErl. /2/.

Ergebnismitteilung E 20/08/0736-1
Recyclingmaterial 0/60 mm (Ziegelbruch)

Prüfbericht-Nr: B2013087
gebrochener Bauschutt (RC-Material)